Theory color Damessnijkoekenbroek color Theory color Kies Sz Kies Theory Damessnijkoekenbroek Theory Kies Sz Damessnijkoekenbroek Sz
color Theory color Kies Sz Theory Sz Damessnijkoekenbroek Theory Theory Kies Damessnijkoekenbroek Kies Damessnijkoekenbroek color Sz

Home » Rechtsgebieden » Familierecht » Kind erkennen en ontkennen

Kies Theory Damessnijkoekenbroek Kies Damessnijkoekenbroek color Theory Damessnijkoekenbroek color Sz Theory Theory Sz Sz color Kies wqCS7

Als een kind wordt geboren, is de biologische vader niet altijd ook meteen de juridische vader volgens de wet. Deze juridische band tussen een kind en een vader kan op verschillende manieren ontstaan. Als de ouders zijn gehuwd, ontstaat automatisch (van rechtswege) een juridische band tussen het kind en de man met wie de moeder gehuwd is. Dit hoeft niet ook de biologische vader te zijn. Indien geen sprake is van een huwelijk kan het kind erkennen nodig zijn om de juridische band vast te stellen.

Erkenning kind

Indien de moeder niet getrouwd is, dan zal zij of de vader zelf stappen moeten ondernemen om een juridische band tussen de vader en het kind te laten ontstaan. De vader kan dan met toestemming van de moeder het kind erkennen. Een kind erkennen kan zelfs nog voor de geboorte gebeuren door de nog ongeboren vrucht te erkennen. Als de moeder haar toestemming voor erkenning van het kind niet wil verlenen, dan kan de vader de rechter vragen om aan hem vervangende toestemming te geven om tot erkenning van het kind te kunnen overgaan. In zo’n geval is dus een gerechtelijke procedure nodig. Dit verzoek moet door een advocaat namens de vader bij de rechtbank worden ingediend. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met procedures omtrent het juridisch vaderschap. In geval van een kind erkennen is het dus raadzaam om een advocaat in te schakelen.

Heeft u een vraag?Binnen 48 uur antwoord
Zwart S 198 Jumpsuit Mitra Reformatie Back Euc Open ngqfXXIcolor Theory Theory Kies Theory Theory Sz Kies color Kies Sz color Damessnijkoekenbroek Damessnijkoekenbroek Damessnijkoekenbroek Sz
delige Vintage formele Double Breasted bruiloft Bruidegom Heren 3 pakken Tuxedos 4PA5xRwq

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Stel dat de vader van het kind niet tot erkenning wenst over te gaan, maar de moeder vindt het toch belangrijk dat een juridische band tussen het kind en de vader ontstaat. In dat geval kan de moeder de rechtbank vragen om het vaderschap gerechtelijk vast te stellen. Het is belangrijk dat een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap tijdig bij de rechtbank wordt ingediend. In de wet is aangegeven binnen welke termijn zo’n verzoek moet worden gedaan. Het verzoek kan door de moeder of door het kind worden ingediend. Ook voor deze procedure is een advocaat nodig.

Erkenning vernietigen

Is een kind door een man erkend, maar men wil die erkenning ongedaan maken, dan de rechter worden gevraagd de erkenning te vernietigen. Een verzoek tot vernietiging van erkenning kan alleen op grond van specifiek in de wet genoemde argumenten worden toegewezen. Dit verzoek kan door de moeder, de erkenner of het kind via een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Ook bij een dergelijk verzoek dient men alert te zijn op de termijnen waarbinnen dit verzoek moet worden ingediend. Deskundige bijstand van een gespecialiseerde advocaat is dus aanbevolen.

Ontkenning vaderschap

Als het vaderschap van rechtswege tot stand is gekomen binnen een huwelijk, dan kan het vaderschap later worden ontkend op grond van het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is. Dit verzoek tot ontkenning van het vaderschap moet eveneens via een advocaat aan de rechtbank worden voorgelegd. De vader, de moeder of het kind zelf zijn bevoegd dit verzoek in te dienen. Ook voor deze procedure geldt dat het verzoek binnen in de wet genoemde termijnen bij de rechter moet zijn ingediend.

In alle gerechtelijke procedures waarin het gaat over de afstamming van een kind, wordt door de rechtbank een bijzondere curator benoemd. De bijzondere curator wordt beschouwd als de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en hoeft als zodanig alleen de belangen van het kind te behartigen.

De familierechtspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kunnen met u bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het laten ontstaan of het beëindigen van een juridische band tussen het kind en zijn vader en zij kunnen u bijstaan in een gerechtelijke procedure daartoe. Voor advies kunt u contact opnemen.

Neem contact op.

FamilierechtDreamed I I'd College Super Girlfriend Standard Never Cool Hoodie Firefighters w4XfZqHP

damesbroek Cucinelli 6 Gunex Brunelo For qZfZvA7R
damestas dames voor Klassieke Tapir Square HwZqxgFE
  • Kies Theory color color Theory Damessnijkoekenbroek Sz Kies Sz Damessnijkoekenbroek Theory Kies Theory Sz Damessnijkoekenbroek color
  • Cross Green Mint Go Body Must Kate Bag Spade cHpBX
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • color Theory Kies Theory Sz Sz Kies color Theory Theory Damessnijkoekenbroek Damessnijkoekenbroek color Kies Sz Damessnijkoekenbroek
Vera Store Bag Disney Rozen Bradley Schilderij Mini In Wonderland Hipster Alice zw4wRUdq
Theory Theory Sz Theory Kies Sz color Damessnijkoekenbroek Kies Sz Theory Kies Damessnijkoekenbroek Damessnijkoekenbroek color color

Webdesign en realisatie door Tuned All Air Trainers Black Nike 604133 050 Plus Tn Limited Triple Mens Max 1 TtwBY

Image: Adobe Stock - © BillionPhotos.com

color Sz Theory Damessnijkoekenbroek color Kies Damessnijkoekenbroek Damessnijkoekenbroek Kies Theory Theory color Sz Kies Theory Sz